De aller fleste ordene på bloggen er skrevet av Oddgeir Hepsø. Alt som publiserer er personlige ytringer. All bruk av tekst, bilder eller video fra bloggen må avtales med eier. Ved spørsmål eller kommentarer, ta kontakt på epost: odd@ingentingodd.no.

Audun Hepsø er lillebror, han tegner og gjør det tekniske med bloggen. Ved spørsmål rundt megabyte, URL, pixler e.l. kontakt han på epost: audun@ingentingodd.no.