skole anno 2015

Jeg gikk på skolen i A-klassen. De andre gikk i B-klassen.

Da dattera mi startet på skolen, 25 år og en god del reformer senere, begynte hun ikke i noen klasse. Hun går på tredje trinn. På Rød. Også går hun på Spar. Før jul var hun på Kløver, men det var før de valgte å stokke kortstokken litt.

kort

Da USA gikk inn i Irak ble det laget en kortstokk med bilde av de mest ettersøkte i Saddam Husseins regime. Uten altfor mye sammenligning, kan man anta at kullet til dattera mi består av to slike kortstokker. Hver elev er avbildet på et kort. Torfinn har Ruter 7, Kathrine har Kløver Konge osv. Dere forstår tegninga. Kanskje starter skoleåret med kaballegging på lærerrommet, noe som kan bidra med å forklare det jeg nå skal prøve å gjøre rede for.

Noen andre elever går også på kombinasjonen av gruppe Rød og kortfarge Spar. Alle de andre elevene går i en av de andre kombinasjonene av gruppene, Rød, Orange, Grønn, Blå, Gul og Lilla, og kortfargene Spar, Kløver, Hjerter og Ruter.

I det åpne undervisningslandskapet sitter de sorte kortstokkfargene, Kløver og Spar, på den ene siden av bokhylla, mens de røde, Ruter og Hjerter, sitter på den andre siden. Slik sitter man selvsagt bare hvis man på det aktuelle sittetidspunktet skal sorteres etter kortstokkfarge. Men det er ikke sikkert, for det finnes en del flere måter å bli sortert på.

I faget matte er trinnet delt i Matte 1, Matte 2, Matte 3, Matte 4, Matte 5 og Matte 6. Mens Matte 2, 3 og 6 har matte, har Matte 1, 4 og 5 norsk. Før jul hadde Matte 2, 4 og 6 matte samtidig. Da var det Matte 1, 3 og 5 som hadde norsk. Matteinndelingen er gjort etter kompetanse, uten at nummereringen reflekterer dette på noen logisk måte. Siden elever tidvis blir flinkere, er det angivelig mulig å bli flyttet opp i nivå til en annen gruppe. Men systemet er visstnok ikke så barbarisk at en annen rykker ned.

De har også praktisk matte. Men da er ikke kompetansen lagt til grunn for sammensetningen, så da er det tilbake til kortstokkfargene.

På turdag er kortfargene Spar og Hjerter sammen, samtidig som Ruter og Kløver utgjør det andre paret. Her har man altså valgt å kombinere rød og svart kortfarge. Muligens for å få litt kontrast og variasjon. Spar kan jo minne litt om Hjerter opp ned, og på den måten kan det forklare hvorfor det ble som det ble.

De har ikke Forming og Sløyd lenger. Nå er det Kunst og Håndverk som gjelder. Dette skjer på kortstokkfargen. Basert på reaksjonen jeg fikk fra dattera når jeg spurte om piperensere, sandpapir og svipenn, ser det også ut til at innholdet i dette faget har endret noe innhold. Fagene data og bibliotek benytter den samme inndelingen, men hver kortstokkfarge deles ytterligere inn i to nye undergrupper.

I Gym deles fagene etter mattegruppene. Siden disse gruppene er delt etter kompetanse i matte, skal man ikke utelukke at man frivillig eller ufrivillig får en omvendt kompetansedeling når man putter dem inn i gymsalen. På garderobe- og dusjfronten følges foreløpig den tradisjonelle gutt- og jenteinndelingen. Gym heter for øvrig fortsatt også Gym. Svømming er ikke som gym å regne, siden de da deles etter kortstokkfarge.

Hver uke har trinnet en periode med rullering av fag. Da rullerer elevene mellom engelsk, norsk og musikk. Da er to og to fargegrupper sammenslått. Rød er sammen med Oransje. Blå er med Grønn. Og Lilla er med Gul. Det er usikkert om dette er et litt klosset forsøk på å sette sammen komplementærfarger eller om det har en annen forklaring. De som ikke har falt av for lenge siden, forstår da at det er forskjellige inndelinger i norsk og engelsk på forskjellige tidspunkter i uka.

I engelsk har de i tillegg en runde i kortstokkfargen. Der finnes det også en rekke undergrupper, inndelt etter hvilken bok den enkelte undergruppe jobber med. Smågruppene i Engelsk har beklageligvis ikke et eget navn. Ikke en gang på engelsk.

Når de skal spise lunsj er det en ny inndeling. Faste plasser. Åtte personer som har det til felles at de spiser lunsj sammen og har samme farge på kortet, enten kløver eller spar. Eller hjerter eller ruter. Denne inndelingen har underlig nok enda ikke fått noe fruktnavn, eller annet navn.

Tema er sammen med kortstokkfargen. De fleste temaene omhandler noe innenfor RLE. Det som før het Kristendom. Men med KrF som støtteparti i Regjeringen kommer nok navnet snart tilbake igjen. Tidligere år har RLE vært eget fag, men det er det ikke på tredje trinn.

Siden det ikke er noen klasser så finnes det ikke klasseforstandere. Nå heter det kontaktlærer. Denne finnes på hver farge, ikke kortstokkfarge. Rød for dattera mi altså. Elevene er egentlig ikke så mye i disse gruppene, bare under opprop i garderoben på mårran og i trinnråd. Selv om navnet kanskje tilsier at dette skulle finne sted samlet på trinnet. Elevrådsrepresentantene blir også valgt og utsendt fra denne gruppa. Det er også denne gjengen man inviterer når man skal feire bursdag, uten at jeg er helt sikker på hvorfor. Selv om det er veldig trivelige unger.

Forstå det den som kan. Jeg synes det var enklere med A- og B-klassen.

kortstokk

*Med forbehold om feil. Beskrivelsen er basert på opplysningene fra ei spørsmålslei jente på åtte år gjennom utallige intervjuer.

forrige innlegg

dopause

neste innlegg

en time fram og to tilbake

1 kommentar

  1. Geir

    Når du tidligere har skrevet om interiør med skrift på, er det vel på tide at bruk av smilefjes i e-post får seg en omgang?

Comments are closed.

Design og illustrasjon: audun ink